Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2007

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg under det fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 3,7 procent från det fjärde kvartalet år 2005 till motsvarande kvartal år 2006. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 2,9 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 5,4 procent.

Prisstegringen på 2,9 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att underhållet och reparationerna av maskiner blev 5,6 procent dyrare, gödningsmedlen 2,8 procent och fodren 4,9 procent dyrare. Energiprisindexet sjönk med 2,4 procent på grund av billigare brännolja. Priset på brännolja sjönk med över sju procent medan elpriset steg med över sju procent. Priset på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att byggverksamheten gick upp med 8,0 procent och maskininvesteringarna med 3,0 procent.

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg år 2006

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 4,7 procent från år 2005 till år 2006. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 5,0 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 4,1 procent.

Årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket år 2006

Index (2000=100) IV / 2006*
Förändrings-%
IV/2005-IV/2006
Förändrings-%
2005-2006
Totalindex 116,9 3,7 4,7
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 113,7 2,9 5,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 124,1 5,4 4,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2006/04/ttohi_2006_04_2007-02-15_tie_001_sv.html