Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2006

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg år 2005

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på jordbrukets produktionsmedel med i genomsnitt 3,4 procent från år 2004 till år 2005. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen ökade med 3,0 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar ökade med 4,4 procent.

Prisstegringen på 3,0 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att energipriserna gick upp med 16,8 procent och priserna på gödningsmedel med 4,2 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att maskiner och annan utrustning blev 6,1 procent dyrare och byggnadsinvesteringarna 4,0 procent dyrare. Bara gruppen foder visade en prisnedgång i fjol. Nedgången var 5,2 procent.

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), årsindex 2005

  Indextal
2005
Årsförändring, %
2004-2005
Totalt 110,8 3,4
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 108,2 3,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 116,8 4,4

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg i december med 5,0 
procent

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på jordbrukets produktionsmedel med i genomsnitt 5,0 procent från december år 2004 till december år 2005. Priserna på de varor och tjänster som förbrukas inom produktionen ökade med 5,7 procent och de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar blev 3,5 procent dyrare.

De ökade priserna berodde i huvudsak på att energipriserna steg med något under 20 procent på årsnivå. Också priserna på övriga varor och tjänster visade en betydande prisstegring, dvs. 4,3 procent. Maskinunderhåll och -reparationer blev 4,0 procent dyrare, priserna på gödningsmedel steg med något under nio procent. Priserna på maskiner och utrustning som ingår i jordbrukets investeringar steg med 4,1 procent på årsnivå och byggnadsinvesteringarna blev 3,3 procent dyrare. Ökningstakten dämpades i sin tur av att foderpriserna sjönk med 1,6 procent.

Månads- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket i december 2005

Index (2000=100) 12/2005
Förändring, %
11/2005-12/2005
Förändring, %
12/2004-12/2005
Totalindex 112,7 0,2 5,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 110,4 0,2 5,7
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 117,9 0,3 3,5

Jordbrukets prisindex publiceras i fortsättningen bara kvartalsvis. Uppgifterna om jordbrukets prisindex för det första kvartalet år 2006 publiceras 15.5.2006.

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 25.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 12 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2005/12/ttohi_2005_12_2006-01-25_tie_001_sv.html