Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.7.2020

Vuoden 2019 teollisuustuotannon arvo 93 miljardia euroa

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden (toimialat B: Kaivostoiminta ja louhinta ja C: Teollisuus) myydyn tuotannon arvo vuonna 2019 oli 93,0 miljardia euroa. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo kasvoi prosentin edellisvuodesta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin vuonna 2019 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuustuotannosta (%) Muutos edelliseen vuoteen (%)
Yhteensä 92 993 100,0 1,0
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 599 1,7 -5,3
C Teollisuustuotteet 91 007 97,9 1,1
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 9 146 9,8 2,1
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 552 0,6 5,7
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 16 834 18,1 -4,6
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 19 429 20,9 1,8
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 40 658 43,7 3,1
  24-25 Metallit ja metallituotteet 14 826 15,9 -4,2
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 19 528 21,0 4,3
  29-30 Kulkuneuvot 6 304 6,8 20,4
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 4 389 4,7 0,2
Muut tuotteet 388 0,4 0,7
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 44 prosenttia eli 40,7 miljardia euroa, josta koneiden ja laitteiden 19,5 miljardin euron myynti kattoi lähes puolet. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus myydyn tuotannon koko arvosta oli 21 prosenttia, metsäteollisuuden tuotteiden 18 prosenttia ja elintarvikkeiden 10 prosenttia.

Eniten kasvoi metalliteollisuuden tuotteiden myydyn tuotannon arvo, missä kulkuneuvojen myydyn tuotannon arvo nousi 20,4 prosenttia, koneiden ja laitteiden 4,3 prosenttia, metallien ja metallituotteiden myydyn tuotannon arvon laskiessa 4,2 prosenttia. Elintarvikkeiden myydyn tuotannon arvo kasvoi 2,1 prosenttia, kemianteollisuuden 1,8 prosenttia. Voimakkaimmin supistuivat kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteiden (-5,3 %) sekä metsäteollisuuden tuotteiden (-4,6 %) myydyn tuotannon arvo.

Hyödykkeet on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu StatFin-tilastotietokannassa .

Teollisuustuotantotilaston vuoden 2019 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 2.7.2020. Tilaston tietokantataulu sisältää hyödykekohtaisia arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta vuosilta 2013-2019. Tätä aiempien vuosien vuosikohtaiset tiedot löytyvät Statfin-tilastotietopalvelun arkistokannasta . Palvelussa on saatavilla tiedot vuodesta 1998 lähtien. Tiedot on kerätty vuosittain kaivostoiminnan ja louhinnan (toimiala B) sekä teollisuuden (toimiala C) yrityksiltä ja toimipaikoilta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2019/tti_2019_2020-07-02_tie_001_fi.html