Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2018

Vuoden 2017 teollisuustuotannon arvo 86,5 miljardia euroa

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli 86,5 miljardia euroa vuonna 2017. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo kasvoi lähes 11 prosenttia edellisvuodesta. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden osuus oli 43 prosenttia, kemianteollisuuden 21, metsäteollisuuden 19 ja elintarviketeollisuuden 10 prosenttia. Hyödykkeet on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu StatFin-tilastotietokannassa.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin vuonna 2017 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuus-tuotannosta (%) Muutos edelliseen vuoteen (%)
Yhteensä 86 529 100,0 10,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 560 1,8 23,7
C Teollisuus 84 969 98,2 10,5
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 694 10,0 3,6
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 538 0,6 5,5
16-17 Metsäteollisuus 16 465 19,0 4,2
19-22 Kemianteollisuus 17 818 20,6 10,5
24-30, 33 Metalliteollisuus 37 277 43,1 16,0
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 177 4,8 5,9
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Teollisuustuotantotilaston vuoden 2017 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 1.11.2018. Tilaston vuositaulu sisältää hyödykekohtaisia arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Lisäksi vuosien 2015–2017 tiedot myydystä tuotannosta on yhdistetty omaksi tietokantataulukoksi. Vuosien 2016 ja 2015 tiedot on päivitetty myös StatFin-tilastopalvelun arkistokannan vuosikohtaisiin tauluihin. Palvelussa on saatavilla tiedot vuodesta 1998 lähtien. Tiedot kerätään vuosittain kaivostoiminnan ja louhinnan (toimiala B) sekä teollisuuden (toimiala C) yrityksiltä ja toimipaikoilta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2017/tti_2017_2018-11-01_tie_001_fi.html