Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2017

Värdet av industriproduktionen 78 miljarder euro år 2016

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B och C) till ungefär 78 miljarder euro år 2016. Värdet ökade med något under en procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 41 procent, den kemiska industrins 21 procent, skogsindustrins 20 procent och livsmedelsindustrins 11 procent. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren år 2016

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industri-
produktionen (%)
Förändring på årsnivå (%)
Industrinäringsgrenarna totalt 78 125 100,0 0,7
B Utvinning av mineral 1 226 1,6 5,3
C Tillverkning 76 900 98,4 0,6
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 424 10,8 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 510 0,7 1,5
16-17 Skogsindustri 15 934 20,4 2,9
19-22 Kemisk industri 16 233 20,8 -0,0
24-30, 33 Metallindustri 31 865 40,8 -0,2
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 3 935 5,0 2,7

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2016 har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 23.11.2017. Samtidigt har uppgifterna för åren 2015 och 2014 uppdaterats. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna samlas in årligen från företag eller arbetsställen (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).


Källa: Industriproduktion 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2016/tti_2016_2017-11-23_tie_001_sv.html