Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2013

Vuoden 2012 teollisuuden tuotannon arvo 88,2 miljardia euroa

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2012 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 27.11.2013. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1998–2011. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2012

Toimiala Myydyn
tuotannon arvo
(milj. euroa)
Osuus
teollisuus-
tuotannosta (%)
Arvon
muutos
edellis-
vuodesta (%)
Yhteensä 88 240 100,0 0,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 361 1,5 –1,2
C Teollisuus 86 811 98,4 0,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 9 020 10,2 5,0
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 603 0,7 –6,2
16-17 Metsäteollisuus 15 651 17,7 –2,1
19-22 Kemianteollisuus 22 115 25,1 5,0
24-30, 33 Metalliteollisuus 34 930 39,6 –1,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 492 5,1 –2,1
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 68 0,1 7,9

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli noin 88,2 miljardia euroa vuonna 2012. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 39,6 prosenttia, kemianteollisuuden 25,1 prosenttia, metsäteollisuuden 17,7 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 10,2 prosenttia. Toimialat on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1.

Vuonna 2012 Suomen teollisuustuotannon arvo kasvoi hieman edellisvuodesta. Kemianteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tuotannon arvo kasvoi 5,0 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotannon arvo laski 2,1 ja metalliteollisuuden 1,3 prosenttia.


Lähde: Teollisuustuotanto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tie_001_fi.html