Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2012 (milj. euroa)

Toimiala 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos 2011–2012 (%)
Yhteensä 100 212 72 872 81 326 87 684 88 240 0,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 043 896 1 202 1 377 1 361 -1,2
07 Metallimalmien louhinta 124 121 316 444 427 -3,8
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 901 745 855 896 892 -0,4
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 18 29 31 37 42 13,5
C Teollisuus 99 111 71 937 80 070 86 244 86 811 0,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 332 8 142 7 961 8 593 9 020 5,0
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 219 7 076 6 940 7 539 7 943 5,4
11 Juomien valmistus 1 113 1 066 1 021 1 054 1 078 2,3
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 758 596 627 643 603 –6,2
13 Tekstiilien valmistus 476 365 373 373 355 -4,8
14 Vaatteiden valmistus 121 98 89 94 88 -6,4
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 161 133 166 176 159 -9,7
16-17 Metsäteollisuus 17 342 13 233 15 795 15 984 15 651 -2,1
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 972 3 680 4 464 4 592 4 414 -3,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 369 9 553 11 331 11 392 11 237 -1,4
19-22 Kemianteollisuus 18 469 14 048 17 265 21 062 22 115 5,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 648 5 924 7 898 10 585 11 468 8,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 027 4 718 5 570 6 338 6 354 0,3
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1 134 1 258 1 294 1 485 14,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 752 2 272 2 539 2 845 2 809 -1,3
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 927 31 866 34 169 35 374 34 930 -1,3
24 Metallien jalostus 9 197 4 914 7 703 8 687 8 301 -4,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 262 4 675 4 753 5 429 5 428 0,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 852 5 668 4 395 3 597 3 096 -13,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 704 3 941 3 959 4 189 4 535 8,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 673 8 013 8 596 9 154 9 216 0,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 893 1 022 1 105 1 304 1 129 -13,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 1 771 1 633 733 955 30,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 331 1 862 2 024 2 281 2 270 -0,5
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 283 4 053 4 252 4 589 4 492 -2,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 244 1 040 988 1 048 1 040 -0,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 560 1 836 2 039 2 275 2 203 -3,2
31 Huonekalujen valmistus 1 034 758 759 782 762 -2,6
32 Muu valmistus 445 419 466 484 487 0,6
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 39 54 63 68 7,9
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 7 10 8 8 0,0
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 7 6 8 10 25,0
03 Kalastus ja vesiviljely 3 3 3 4 4 0,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 12 18 21 24 14,3
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 9 18 22 22 0,0
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 1 0 0 0 0,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2012, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2012 (milj. euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tau_001_fi.html