Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2012 (milj. euroa)

Toimiala 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos 2011–2012 (%)
Yhteensä 100 212 72 872 81 326 87 684 88 240 0,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 043 896 1 202 1 377 1 361 -1,2
07 Metallimalmien louhinta 124 121 316 444 427 -3,8
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 901 745 855 896 892 -0,4
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 18 29 31 37 42 13,5
C Teollisuus 99 111 71 937 80 070 86 244 86 811 0,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 332 8 142 7 961 8 593 9 020 5,0
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 219 7 076 6 940 7 539 7 943 5,4
11 Juomien valmistus 1 113 1 066 1 021 1 054 1 078 2,3
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 758 596 627 643 603 –6,2
13 Tekstiilien valmistus 476 365 373 373 355 -4,8
14 Vaatteiden valmistus 121 98 89 94 88 -6,4
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 161 133 166 176 159 -9,7
16-17 Metsäteollisuus 17 342 13 233 15 795 15 984 15 651 -2,1
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 972 3 680 4 464 4 592 4 414 -3,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 369 9 553 11 331 11 392 11 237 -1,4
19-22 Kemianteollisuus 18 469 14 048 17 265 21 062 22 115 5,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 648 5 924 7 898 10 585 11 468 8,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 027 4 718 5 570 6 338 6 354 0,3
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1 134 1 258 1 294 1 485 14,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 752 2 272 2 539 2 845 2 809 -1,3
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 927 31 866 34 169 35 374 34 930 -1,3
24 Metallien jalostus 9 197 4 914 7 703 8 687 8 301 -4,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 262 4 675 4 753 5 429 5 428 0,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 852 5 668 4 395 3 597 3 096 -13,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 704 3 941 3 959 4 189 4 535 8,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 673 8 013 8 596 9 154 9 216 0,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 893 1 022 1 105 1 304 1 129 -13,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 1 771 1 633 733 955 30,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 331 1 862 2 024 2 281 2 270 -0,5
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 283 4 053 4 252 4 589 4 492 -2,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 244 1 040 988 1 048 1 040 -0,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 560 1 836 2 039 2 275 2 203 -3,2
31 Huonekalujen valmistus 1 034 758 759 782 762 -2,6
32 Muu valmistus 445 419 466 484 487 0,6
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 39 54 63 68 7,9
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 7 10 8 8 0,0
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 7 6 8 10 25,0
03 Kalastus ja vesiviljely 3 3 3 4 4 0,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 12 18 21 24 14,3
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 9 18 22 22 0,0
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 1 0 0 0 0,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2012, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2012 (milj. euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tau_001_fi.html