Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2010 (milj. euroa)

Toimiala 2008 2009 2010 Muutos 2009–2010 (%)
Yhteensä 100 212 72 872 81 326 11,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 043 896 1 202 34,2
07 Metallimalmien louhinta 124 121 316 161,2
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 901 745 855 14,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 18 29 31 6,9
C Teollisuus 99 111 71 937 80 070 11,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 332 8 142 7 961 -2,2
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 219 7 076 6 940 -1,9
11 Juomien valmistus 1 113 1 066 1 021 -4,2
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 758 596 627 5,2
13 Tekstiilien valmistus 476 365 373 2,2
14 Vaatteiden valmistus 121 98 89 -9,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 161 133 166 24,8
16-17 Puu- ja paperiteollisuus 17 342 13 233 15 795 19,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 972 3 680 4 464 21,3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 12 369 9 553 11 331 18,6
19-22 Kemian teollisuus 18 469 14 048 17 265 22,9
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 8 648 5 924 7 898 33,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 027 4 718 5 570 18,1
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 043 1 134 1 258 10,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 752 2 272 2 539 11,8
24-30, 33 Metalliteollisuus 48 927 31 866 34 169 7,2
24 Metallien jalostus 9 197 4 914 7 703 56,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7 262 4 675 4 753 1,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 9 852 5 668 4 395 -22,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 704 3 941 3 959 0,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 673 8 013 8 596 7,3
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 893 1 022 1 105 8,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 016 1 771 1 633 -7,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 331 1 862 2 024 8,7
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 5 283 4 053 4 252 4,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 244 1 040 988 -5,0
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 560 1 836 2 039 11,1
31 Huonekalujen valmistus 1 034 758 759 0,1
32 Muu valmistus 445 419 466 11,2
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 58 39 54 38,5
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 15 7 10 42,9
02 Metsätalous ja puunkorjuu 11 7 6 -14,3
03 Kalastus ja vesiviljely 3 3 3 0,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 12 18 50,0
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 14 9 18 100,0
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 1 0 -100,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 23.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2010, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2008–2010 (milj. euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tau_001_fi.html