Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2009

Värdet av industriproduktionen 100 miljarder euro år 2008

Uppgifterna för år 2008 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 25.11.2009. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1997–2007. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C). Inom industrins produktionsstatistik har man gått över till att använda näringsgrensindelningen TOL 2008. När det gäller de stora undergrupperna har förlagsverksamhet, återvinning samt installation, reparation och underhåll av hissar och rulltrappor förts till andra näringsgrenar från näringsgrenen Tillverkning. Det sammanlagda värdet på produktionen för dessa grupper var omkring 2,6 miljarder euro år 2007.

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom Tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till närmare 100 miljarder euro år 2008. När man ser till det totala värdet av den sålda produktionen år 2008 steg den kemiska industrin (18,4 % av produktionens totala värde) till den näst största näringsgrenen inom tillverkning i Finland förbi skogsindustrin (17,4 % av produktionens totala värde). Fortfarande fanns närmare hälften (48,8 %) av värdet av den sålda produktionen inom metallindustrin. Nästan 30 procent av den sålda produktionen inom metallindustrin hänförde sig till tillverkning av elektronik- och elprodukter (näringsgrenarna 26–27). Metallindustrins undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Inom den kemiska industrin ökade värdet av produktionen med 10 procent från året innan till 18 401 miljoner euro. Inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning var ökningen 6 procent jämfört med år 2007, medan totalproduktionen uppgick till 8 320 miljoner euro. Inom skogsindustrin gick produktionsvärdet däremot ned med 9 procent. Störst var minskningen inom textil-, beklädnads- och läderindustrin, dvs. närmare 12 procent från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008

Näringsgren Värdet av såld produktion, mn euro Andel av industriproduktionen, %
Totalt 99 862 100,0
B Utvinning av mineral 1 011 1,0
C Tillverkning 98 793 98,9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 320 8,3
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 732 0,7
16-17 Skogsindustri 17 342 17,4
19-22 Kemisk industri 18 401 18,4
24-30, 33 Metallindustri 48 709 48,8
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 5 290 5,3
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 0,1

Källa: Industriproduktion 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Vertanen (09) 1734 3343, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2008/tti_2008_2009-11-25_tie_001_sv.html