Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2008

Teollisuuden tuotanto 2007

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2007 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 28.11.2008. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997-2006. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta C sekä teollisuus D).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat C ja D) myydyn tuotannon arvo oli 100 miljardia euroa vuonna 2007. Tarkasteltaessa kokonaisarvoa tuotantonimikkeiden mukaan lähes puolet (yli 47 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittui metalliteollisuuteen (toimialat 27-35). Metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvosta lähes 28 prosenttia oli peräisin elektroniikka- ja sähköteknistentuotteiden valmistuksesta (toimialat 30-33). Metsäteollisuuden (toimialat 20-21) osuus oli vajaa viidennes koko teollisuudesta. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen arvo oli vajaat 8 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden osuus oli noin prosentti koko teollisuuden tuotannon arvosta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2007

Toimiala Myydyn tuotannon
arvo, milj. euroa
Osuus teollisuus-
tuotannosta, %
Yhteensä   99 994   100,0
C Mineraalien kaivu 1015 1,0
D Teollisuus 98 942 99,0
    15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus   7 783 7,8
    17-19 Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus   817 0,8
    20-21 Puu- ja paperiteollisuus 18 889 18,9
    23-25 Kemian teollisuus 16 481 16,5
    27-35 Metalliteollisuus 47 503 47,5
    22, 26, 36 Muu tehdasteollisuus 7 469 7,5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 36 0,0

Lähde: Hyödyketilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2007/tti_2007_2008-11-28_tie_001.html