Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2007

Teollisuuden tuotanto 2006

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2006 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 30.11.2007. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä tuotannosta sekä määrätietoja kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997-2005. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta C sekä teollisuus D).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat C ja D) myydyn tuotannon arvo vuonna 2006 oli 94,2 miljardia euroa. Tarkasteltaessa kokonaisarvoa tuotantonimikkeiden mukaan lähes puolet (yli 47 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittuu metalliteollisuuteen (toimialoille 27-35). Metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvosta lähes 31 prosenttia on peräisin elektroniikka- ja sähköteknistentuotteiden valmistuksesta (toimialat 30-33). Metsäteollisuuden (toimialat 20-21) osuus on viidennes koko teollisuudesta. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen arvo on vajaat 8 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden osuus on noin prosentti koko teollisuuden tuotannon arvosta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2006

Toimiala Myydyn tuotannon
arvo, milj. euroa
Osuus teollisuus-
tuotannosta, %
Yhteensä   94 223   100,0
C Mineraalien kaivu 907 1,0
D Teollisuus 93 295 99,0
     15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus   7 268 7,7
     17-19 Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus   890 0,9
     20-21 Puu- ja paperiteollisuus 18 105 19,2
     23-25 Kemian teollisuus 15 239 16,2
     27-35 Metalliteollisuus 44 623 47,4
     22, 26, 36 Muu tehdasteollisuus 7 170 7,6
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 21 0,0

Lähde: Hyödyketilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2006/tti_2006_2007-11-30_tie_001.html