Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.12.2004

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo 2003

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2003 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 30.11.2004. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1997-2002. Tiedot kerätään vuosittain yritysten toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta C sekä teollisuus D).

Teollisuuden (toimialat C ja D) myydyn tuotannon arvo vuonna 2003 oli 80,3 miljardia euroa. Tarkasteltaessa kokonaisarvoa nimikkeen mukaan lähes puolet (48 prosenttia) myydyn tuotannon arvosta sijoittuu metalliteollisuuteen (toimialoille 27-35). Metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvosta 44 prosenttia on peräisin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksesta (toimialat 30-33). Metsäteollisuuden (toimialat 20-21) osuus on runsas viidennes koko teollisuudesta. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen arvo on vajaat 9 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuuden osuus on runsas prosentti koko teollisuuden tuotannon arvosta.

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2003

Toimiala Myydyn tuotannon
arvo, milj. euroa
Osuus teollisuus-
tuotannosta, %
Yhteensä 80 296,6 100,0
C Mineraalien kaivu 738,7 0,9
D Teollisuus 79 526,8 99,0
15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus  6 971,9 8,7
17 Tekstiilien valmistus 529,1 0,7
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus 276,2 0,3
19 Parkitseminen; laukkujen jne. valmistus 172,2 0,2
20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 4 610,8 5,7
21 Massan, paperin jne. valmistus 11 827,2 14,7
22 Kustantaminen, painaminen jne. 3 315,6 4,1
23 Koksin, öljytuotteiden jne. valmistus 3 354,3 4,2
24 Kemikaalien, kem. tuott. jne. valmistus 4 775,0 5,9
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 073,6 2,6
26 Ei-metallisten mineraalituott. valmistus 1 954,1 2,4
27 Metallien jalostus 5 186,2 6,5
28 Metallituotteiden valmistus 3 982,6 5,0
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 9 452,7 11,8
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus 70,5 0,1
31 Muu sähkökoneiden, -laitteiden valmistus 2 273,6 2,8
32 Radio-, TV-välineiden jne. valmistus 13 192,1 16,4
33 Lääkintäkojeiden, kellojen jne valmistus 1 471,0 1,8
34 Autojen ja perävaunujen valmistus 869,8 1,1
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 2 011,4 2,5
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1 157,0 1,4
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 31,1 0,0

Lähde: Hyödyketilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 1.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2003/tti_2003_2004-12-01_tie_001.html