Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2019

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski työpaikalla on vähentynyt 5,1 prosenttia vuosina 2008–2017. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2008–2012 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 28 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 7,0 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Vuosina 2013–2017 sattui yhteensä 22 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 6,6 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2017 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2017

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
  Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
 
Palkansaajat 102 225 36 255 1 671 18
Maatalousyrittäjät 4 424 2 962 4 886 2

Palkansaajille sattui vuonna 2017 kaikkiaan 102 225 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 36 255 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna (+2,9 %). Työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pysyi ennallaan vuoteen 2016 verrattuna (+1,0 %). Vuonna 2017 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 1 671 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 1 655.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna lähes 3-kertainen. Vuonna 2017 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 424 työtapaturmasta, joista 2 962 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius kasvoi edellisvuodesta (+5,0 %). Vuonna 2017 maatalousyrittäjille sattui 4 886 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2016 oli 4 653.

Vuonna 2017 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 30 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 24, maatalousyrittäjien 2 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 7 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 6 palkansaajille ja 1 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä väheni selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2016 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 46 henkilöä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.


Lähde: Työtapaturmat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-06-17_tie_001_fi.html