Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2017

Antalet olycksfall i arbetet 127 000 i Finland år 2015

Under år 2015 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt något över 127 000. Löntagarna råkade ut för omkring 117 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 10 700 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. nästan 107 000 fall, medan drygt 21 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2015

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 127 316 106 586 20 730
Mindre än 4 dagar 76 958 64 482 12 476
Minst 4 dagar 50 307 42 069 8 238
Dödsfall i arbetet 51 35 16
Löntagare 116 635 96 465 20 170
Mindre än 4 dagar 72 620 60 418 60 418
Minst 4 dagar 43 975 36 020 7 955
Dödsfall i arbetet 40 27 13
Företagare 6 372 5 812 560
Mindre än 4 dagar 3 175 2 901 274
Minst 4 dagar 3 191 2 908 283
Dödsfall i arbetet 6 3 3
Lantbruksföretagare 4 309 4 309
Mindre än 4 dagar 1 163 1 163
Minst 4 dagar 3 141 3 141
Dödsfall i arbetet 5 5
Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall ökade något år 2015. År 2014 skedde något under 127 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2013 var ungefär 135 000.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2015 miste totalt 51 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 27 bland löntagare, 5 bland lantbruksföretagare och 3 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 16 olycksfall som ledde till döden, 13 av dem drabbade löntagare och 3 företagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade klart från föregående år, eftersom totalt 45 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2014.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 40 löntagare, 5 lantbruksföretagare och 6 andra företagare.

Uppgifterna för år 2014 preciserades i början av år 2017. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för år 2014 kan avvika från uppgifterna i publikationen för det aktuella året.


Källa: Olycksfall i arbetet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2015/ttap_2015_2017-11-30_tie_001_sv.html