Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2017

Työtapaturmia 127 000 Suomessa vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 127 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 117 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 10 700. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, eli lähes 107 000 tapausta, kun vastaavasti noin 21 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2015

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 127 316 106 586 20 730
Alle 4 päivää 76 958 64 482 12 476
Vähintään 4 päivää 50 307 42 069 8 238
Työkuolemia 51 35 16
Palkansaajat 116 635 96 465 20 170
Alle 4 päivää 72 620 60 418 60 418
Vähintään 4 päivää 43 975 36 020 7 955
Työkuolemia 40 27 13
Yrittäjät 6 372 5 812 560
Alle 4 päivää 3 175 2 901 274
Vähintään 4 päivää 3 191 2 908 283
Työkuolemia 6 3 3
Maatalousyrittäjät 4 309 4 309
Alle 4 päivää 1 163 1 163
Väh. 4 päivää 3 141 3 141
Työkuolemia 5 5
Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä kasvoi hieman vuonna 2015. Vuonna 2014 sattui hieman alle 127 000 työtapaturmaa, vuonna 2013 vastaava luku oli noin 135 000.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2015 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 51 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 27, maatalousyrittäjien 5 ja muiden yrittäjien 3. Työmatkalla sattui yhteensä 16 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 13 palkansaajille ja kolme yrittäjille. Työkuolemien määrä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2014 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 45 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 40 oli palkansaajia, 5 maatalousyrittäjiä ja 6 muita yrittäjiä.

Edellisen vuoden 2014 tiedot tarkentuivat 2017 alussa, joten vertailuluvut vuodelta 2014 voivat poiketa ko. julkaisun tiedoista.


Lähde: Työtapaturmat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (525,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2015/ttap_2015_2017-11-30_tie_001_fi.html