Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2015

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 123 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 400. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli runsaat 112 000 tapausta, kun vastaavasti hieman yli 22 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2013

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 134 666 112 370 22 296
Alle 4 päivää 77 739 64 916 12 823
Vähintään 4 päivää 56 892 47 432 9 460
Työkuolemia 35 22 13
Palkansaajat 123 274 101 612 21 662
Alle 4 päivää 73 672 61 123 12 549
Vähintään 4 päivää 49 573 40 473 9 100
Työkuolemia 29 16 13
Yrittäjät 7 075 6 441 634
Alle 4 päivää 3 272 2 998 274
Vähintään 4 päivää 3 801 3 441 360
Työkuolemia 2 2 0
Maatalousyrittäjät 4 317 4 317 1)
Alle 4 päivää 795 795
Väh. 4 päivää 3 518 3 518
Työkuolemia 4 4
1) Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä väheni hieman vuonna 2013. Vuonna 2012 sattui 139 000 työtapaturmaa, vuonna 2011 vastaava luku oli 142 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien suhteen (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) ei ole mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2013 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 35 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 16, maatalousyrittäjien 4 ja muiden yrittäjien 2. Työmatkalla sattui yhteensä 13 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista kaikki palkansaajille. Työkuolemien määrä väheni huomattavasti edellisvuodesta, sillä vuonna 2012 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 29 oli palkansaajia, neljä maatalousyrittäjiä ja kaksi muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (569,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-11-27_tie_001_fi.html