Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2014

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Vuoden 2012 aikana Suomessa sattui yhteensä 139 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 128 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 200. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli runsaat 116 000 tapausta, kun vastaavasti lähes 23 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2012

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 139 035 116 150 22 885
Alle 4 päivää 78 481 65 487 12 994
Vähintään 4 päivää 60 493 50 620 9 873
Työkuolemia 61 43 18
Palkansaajat 127792 105 496 22 296
Alle 4 päivää 74 636 61 888 12 748
Vähintään 4 päivää 53 108 43 576 9 532
Työkuolemia 48 32 16
Yrittäjät 6 689 6 100 589
Alle 4 päivää 2 996 2 750 246
Vähintään 4 päivää 3 687 3 346 341
Työkuolemia 6 4 2
Maatalousyrittäjät 4 554 4 554 1)
Alle 4 päivää 849 849
Väh. 4 päivää 3 698 3 698
Työkuolemia 7 7
1) Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä väheni hieman vuonna 2012. Vuonna 2011 sattui 142 000 työtapaturmaa, vuonna 2010 vastaava luku oli 135 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien suhteen (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) ei ole mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää, Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”, Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen, Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2012 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 32, maatalousyrittäjien 7 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 18 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 16 palkansaajille ja 2 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2011 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 55 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 48 oli palkansaajia, seitsemän maatalousyrittäjiä ja neljä muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (603,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2012/ttap_2012_2014-11-28_tie_001_fi.html