Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2013

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski työpaikalla on alentunut 10 prosenttia vuosina 2002–2011. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2002–2006 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 26 847 vähintään 4 päivän poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi 5 701 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2007–2011 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 21 016 vähintään 4 päivän poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka on 5 109 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2011 sattuneista työtapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2011

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
  Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
 
Palkansaajat 108 339 45 621 2 109 26
Maatalousyrittäjät 4 515 3 861 5 048 4

Palkansaajille sattui vuonna 2011 kaikkiaan 108 339 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 45 621 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä kasvoi hieman edellisvuodesta (3,7 %). Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin vaihtelun työtapaturmien määrässä 2008–2011. Palkansaajien tehtyjen työtuntien määrä on edelleen noin 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla ei juuri muuttunut edellisvuoteen verrattuna (1,4 %). Vastaavasti työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pysyi samalla tasolla vuoteen 2010 verrattuna (0,3 %). Vuonna 2011 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 109 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhdeluku oli 2 103 vuotta aiemmin.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna lähes 2,5-kertainen. Vuonna 2011 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 515 työtapaturmasta, joista 3 861 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius nousi hieman edellisvuodesta (3,4 %). Vuonna 2011 maatalousyrittäjille sattui 5 048 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2010 oli 4 882.

Vuonna 2011 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 55 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 26, maatalousyrittäjien 4 ja muiden yrittäjien 3. Työmatkalla sattui yhteensä 22 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 21 palkansaajille ja 1 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2010 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09 1734 2963, Tarja Seppänen 09 1734 3220, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2011/ttap_2011_2013-06-20_tie_001_fi.html