Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2012

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille

Vuonna 2010 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 19 550 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia. Näistä 8 769 johti vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen. Työmatkatapaturmat poikkeavat työpaikkatapaturmista siinä, että niitä sattuu naisille enemmän kuin miehille. Yli kahdessa kolmesta (67,8 %) kaikista työmatkatapaturmista uhrina oli nainen. Vuosina 2000–2009 osuus oli lähes sama, noin 65 prosenttia. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2010 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja kuolemat vuonna 2010

  Työtapaturmat Vähintään
4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Palkansaajat 104 513 44 971 2 103 33
Maatalousyrittäjät 4 555 3 898 4 882 6

Palkansaajille sattui vuonna 2010 kaikkiaan 104 513 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 44 971 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä kasvoi hieman edellisvuodesta. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin vaihtelun työtapaturmien määrässä 2008–2010. Palkansaajien tehtyjen työtuntien määrä kasvoi noin 2 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Tehtyjen työtuntien määrä on kuitenkin edelleen yli 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna (4,5 %). Myös työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski kasvoi hieman vuoteen 2009 verrattuna (4,7 %). Vuonna 2010 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 103 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhdeluku oli 2008 vuotta aiemmin.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2010 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 555 työtapaturmasta, joista 3 898 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius pysyi lähes edellisvuoden tasolla (-0,3 %). Vuonna 2010 maatalousyrittäjille sattui 4 882 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2009 oli 4 897.

Vuonna 2010 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 33, maatalousyrittäjien 6 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 18 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista kaikki palkansaajille. Työkuolemien määrä nousi selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2009 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 48 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2010/ttap_2010_2012-05-24_tie_001_fi.html