Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2010

Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008

Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 600. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli noin 130 500 tapausta, kun vastaavasti noin 22 700 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2008

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 153 166 130 510 22 656
Alle 4 päivää 80 320 68 643 11 677
Väh 4 päivää 72 786 61 826 10 960
Työkuolemia 60 41 19
       
Palkansaajat 141 531 119 328 22 203
Alle 4 päivää 76 839 65 338 11 501
Väh 4 päivää 64 644 53 960 10 684
Työkuolemia 48 30 18
       
Yrittäjät 6 389 5 936 453
Alle 4 päivää 2 695 2 519 176
Väh 4 päivää 3 689 3 413 276
Työkuolemia 5 4 1
       
Maatalousyrittäjät 5 246 5 246
Alle 4 päivää 786 786
Väh 4 päivää 4 453 4 453
Työkuolemia 7 7

Työtapaturmien määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2008. Vuonna 2007 sattui hieman yli 149 000 työtapaturmaa, vuonna 2006 vastaava luku oli hieman yli 146 000. Pääasiassa työtapaturmien määrän kasvu johtuu vuoden 2005 alussa käyttöön otetusta sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmästä (täky), jonka myötä hoitolaitosten täytyy tehdä aina ilmoitus vakuutusyhtiöön työtapaturmapotilaan hoidosta. Lakimuutos on lisännyt etenkin lievien, alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien määrää, joista osa jäi aiemmin ilmoittamatta vakuutusyhtiöön. Muutoksesta johtuen aiempien vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2005-2008 kokonaistietojen kanssa. Uudistuksen vaikutus palkansaajien vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneisiin työpaikkatapaturmiin on sen sijaan vähäisempi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2008 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 60 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 30, maatalousyrittäjien seitsemän ja muiden yrittäjien neljä. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 19 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 18 ja muille yrittäjille 1. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2007 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 76 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 48 oli palkansaajia, 7 maatalousyrittäjiä ja 5 muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (561,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2008/ttap_2008_2010-11-30_tie_001_fi.html