Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.5.2010

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut lähes viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut lähes viidenneksen vuosina 1999-2008. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 1999-2003 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 52 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 9,9 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2004-2008 työpaikkatapaturmissa kuoli 37 maatalousyrittäjää, joka on keskimäärin 8,3 työkuolemaa vuosittain 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2008 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja kuolemat vuonna 2008

  Työtapaturmat Vähintään
4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia/
100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Palkansaajat 119 328 53 960 2 428 30
Maatalousyrittäjät 5 246 4 453 5 220 7

Palkansaajille sattui vuonna 2008 kaikkiaan 119 328 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 53 960 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Tapaturmien määrä kasvoi vähän lievissä, alle 4 päivän työstä poissaoloon johtaneissa tapaturmissa, joiden määrä kasvoi 2,5 prosenttia vuodesta 2007.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä laski hieman edellisvuoteen verrattuna (-2,7%). Myös työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski laski vuodesta 2007 (-4,0 %). Vuonna 2008 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 428 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhde vuonna 2007 oli 2 530.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2008 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 5 246 työtapaturmasta, joista 4 453 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius laski edellisvuodesta (4,5 %). Vuonna 2008 maatalousyrittäjille sattui 5 220 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2007 oli 5 465.

Vuonna 2008 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 60 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 30, maatalousyrittäjien seitsemän ja muiden yrittäjien neljä. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 19 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 18. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2007 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 76 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2008/ttap_2008_2010-05-20_tie_001_fi.html