Julkaistu: 30.11.2009

Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 900 (taulukko 1). Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli hieman yli 130 700 tapausta, kun vastaavasti noin 18 600 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Työtapaturmien määrä kasvoi nyt kolmantena vuonna peräkkäin. Vuonna 2006 sattui hieman yli 146 000 työtapaturmaa, vuonna 2005 vastaava luku oli hieman yli 141 000. Pääasiassa työtapaturmien määrän kasvu johtuu vuoden 2005 alussa käyttöön otetusta sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmästä (täky), jonka myötä hoitolaitosten täytyy tehdä aina ilmoitus vakuutusyhtiöön työtapaturmapotilaan hoidosta. Lakimuutos on lisännyt etenkin lievien, alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien määrää, joista osa jäi aiemmin ilmoittamatta vakuutusyhtiöön. Muutoksesta johtuen aiempien vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2005-2007 kokonaistietojen kanssa. Uudistuksen vaikutus palkansaajien vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneisiin työpaikkatapaturmiin on sen sijaan vähäisempi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2007 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 76 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 37, maatalousyrittäjien kahdeksan ja muiden yrittäjien kolme. Työmatkalla sattui yhteensä 28 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 25 ja muille yrittäjille 3. Työkuolemien määrä nousi edellisvuodesta hieman, sillä vuonna 2006 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 71 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 62 oli palkansaajia, 8 maatalousyrittäjiä ja 6 muita yrittäjiä.

Taulukko 1. Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2007

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 149 365 130 714 18 651
Alle 4 päivää 76 578 67 141 9 437
Väh 4 päivää 72 711 63 525 9 186
Työkuolemia 76 48 28
       
Palkansaajat 137 480 119 260 18 220
Alle 4 päivää 73 035 63 752 9 283
Väh 4 päivää 64 383 55 471 8 912
Työkuolemia 62 37 25
       
Yrittäjät 6 090 5 659 431
Alle 4 päivää 2 515 2 361 154
Väh 4 päivää 3 569 3 295 274
Työkuolemia 6 3 3
       
Maatalousyrittäjät 5 795 5 795
Alle 4 päivää 1 028 1 028
Väh 4 päivää 4 759 4 759
Työkuolemia 8 8

Lähde: Työtapaturmat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (566,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-11-30_tie_001_fi.html