Julkaistu: 10.6.2008

Työtapaturmariski edelleen korkein nuorilla miehillä

Miesten tapaturmariski on suurin nuorimmassa ikäryhmässä (15-24 v.). Nuorille miehille sattui 4 391 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta palkansaajaa kohden vuonna 2006. Tämä merkitsi sitä, että jo toisena vuonna peräkkäin nuorten miesten tapaturmasuhteella laskettu riski oli yli 14 prosenttia suurempi kuin miespalkansaajilla keskimäärin. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2006 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajille sattui vuonna 2006 kaikkiaan 115 936 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 55 253 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä kasvoi edellisvuodesta jonkun verran. Tapaturmien määrän kasvu kohdistui lähinnä lieviin, alle 4 päivän työstä poissaoloon johtaneisiin työtapaturmiin, joiden määrä kasvoi 6,9 prosenttia vuodesta 2005.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä pysyi lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna (+1,7 %). Samoin työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski kasvoi vuodesta 2005 vain hieman (+0,04 %). Vuonna 2006 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 582 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhde vuonna 2005 oli 2 581.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2006 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 5 966 työtapaturmasta, joista 5 019 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon. Poiketen palkansaajista, työtapaturmien lukumäärä laski maatalousyrittäjillä edellisvuodesta selvästi (11,1 %).

Myös tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius laski edellisvuodesta (5,6 %). Vuonna 2006 maatalousyrittäjille sattui 5627 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2005 oli 5962.

Vuonna 2006 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 71 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 47, maatalousyrittäjien viisi ja muiden yrittäjien kaksi. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 17 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 16. Työkuolemien määrä laski edellisvuodesta selvästi, sillä vuonna 2005 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 99 henkilöä.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja kuolemat vuonna 2006

  Työtapaturmat Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia/ 100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Palkansaajat 115 936 55 253 2 582 47
Maatalousyrittäjät 5 966 5 019 5 627 5

Lähde: Työtapaturmat 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2006/ttap_2006_2008-06-10_tie_001_fi.html