Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2006

Työtapaturmariski korkein rakennustyömailla tehtävässä työssä

Talonrakennustyön ammateissa toimiville sattui suhteellisesti eniten työtapaturmia vuonna 2004. Ammattiryhmittäinen vertailu osoitti, että talonrakennustyön ammateissa toimiville sattui 112 vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa tuhatta ammatissa toiminutta palkansaajaa kohden. Tapaturmatilanne kohentui kuitenkin vuoteen 2003 verrattuna, jolloin talonrakennustyön ammattiryhmään kuuluville sattui 132 työtapaturmaa tuhatta kyseisessä ammatissa toiminutta kohden. Muita riskialttiita ammattiryhmiä olivat elintarviketeollisuustyön ja puutyön ammatit. Elintarviketeollisuustyön ammateissa toimiville sattui 92 ja puutyön ammateissa toimiville 87 työtapaturmaa tuhatta kyseisissä ammateissa toiminutta palkansaajaa kohden. Kolmen vaarallisimman ammattiryhmän kärki on pysynyt samana vuodesta 2001.

Palkansaajille sattui vuonna 2004 kaikkiaan hieman yli 94 800 työpaikkatapaturmaa, joista 56 042 johti vähintään kolmen päivän poissaoloon töistä. Määrä pysyi lähes ennallaan vuoteen 2003 verrattuna, jolloin työpaikkatapaturman uhriksi joutui vähän alle 94 800 palkansaajaa, joista 56 268 johti vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon. Työtapaturmasuhteella mitatussa työtapaturmariskissä ei juuri tapahtunut muutosta, sillä tuhatta palkansaajaa kohden vuonna 2004 sattui 27,2 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa (27,3 vuonna 2003). Sen sijaan työtapaturmataajuudella mitattu tapaturma-alttius aleni 2,7 prosenttia. Vuonna 2004 palkansaajille sattui 16,7 vähintään kolmen päivän poissaloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, kun vuonna 2003 taajuus oli 17,1.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna noin kaksinkertainen. Vuonna 2004 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 5 805 työtapaturmasta, joista 5 183 johti vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon. Tapaturmien lukumäärä laski edellisvuodesta, sillä vuonna 2003 maatalousyrittäjille sattui 5 520 vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Työtapaturmasuhde laski edellisvuodesta 5,4 prosenttia. Maatalousyrittäjille sattui 53,7 työtapaturmaa tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2003 oli 56,7.

Vuonna 2004 Suomessa kuoli työpaikkatapaturmissa yhteensä 57 henkeä. Heistä 44 oli palkansaajia, kahdeksan maatalousyrittäjiä ja viisi muita yrittäjiä. Tämän lisäksi työmatkalla sattui 23 kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Työkuolemien määrä ja riski pysyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat vuonna 2004

  Työtapaturmat
Vähintään 3 päivän
poissaoloon johtaneet
Vähintään 3 päivän
työtapaturmia/
1000 henkeä
Työkuolemat Työkuolemia/
100 000 henkeä
Palkansaajat 94 851 56 042 27,2 44 2,1
Maatalousyrittäjät 5 805 5 183 53,7 8 8,6

Lähde: Työtapaturmat 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marko Ylitalo (09) 1734 3560

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2004/ttap_2004_2006-06-15_tie_001.html