Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2005

Nuorten miesten työtapaturmariski kasvoi vuosina 2002 - 2003

Nuorten palkansaajamiesten riski joutua työpaikkatapaturman uhriksi kasvoi vuosien 2002 ja 2003 välisenä aikana Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Vuonna 2003 sattui 15 - 24-vuotiaille palkansaajamiehille lähes 11 900 työpaikkatapaturmaa, kun vuotta aiemmin työtapaturmien määrä oli noin 10 700. Kasvua oli noin 11 prosenttia. Työtapaturmariskiä kuvaava työtapaturmasuhde kohosi nuorilla miehillä 48 työpaikkatapaturmasta tuhatta palkansaajaa kohden 54:ään. Samaan aikaan koko palkansaajaväestön työtapaturmien määrä sekä riski alenivat.

Palkansaajille sattui vuonna 2003 kaikkiaan hieman alle 94 800 työpaikkatapaturmaa, joista 56 268 johti vähintään kolmen päivän poissaoloon töistä. Vuonna 2002 työpaikkatapaturman uhriksi joutui vähän yli 97 500 palkansaajaa, joista 57 767 johti vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon. Myös työtapaturmasuhde aleni, sillä tuhatta palkansaajaa kohden vuonna 2003 sattui 27,3 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vastaava suhdeluku vuonna 2002 oli 27,9. Myös työtapaturmataajuus laski, sillä vuonna 2003 palkansaajille sattui 17,1 vähintään kolmen päivän poissaloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Vuonna 2002 taajuus oli 17,4.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajien, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna noin kaksinkertainen. Vuonna 2003 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 6 189 työtapaturmasta, joista 5 520 johti vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon. Tapaturmien lukumäärä laski edellisvuodesta, sillä vuonna 2002 maatalousyrittäjille sattui 5 935 vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Myös työtapaturmasuhde laski edellisvuodesta hieman ollen nyt 56,6 työtapaturmaa tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2002 oli 58,3.

Työkuolemat ovat miesten ongelma, sillä kaikki vuonna 2003 työtapaturmissa kuolleet palkansaajat ja maatalousyrittäjät olivat miehiä. Vuonna 2003 henkensä työpaikkatapaturmissa menetti 43 palkansaajaa ja 5 maatalousyrittäjää. Edellisvuoteen verrattuna tapahtui palkansaajien osalta tapahtui käänne synkempään suuntaan, sillä vuonna 2002 palkansaajille sattui ennätysvähän työpaikkakuolemia (37). Maatalousyrittäjistä kahdeksan menetti henkensä tapaturmaisesti työssään vuonna 2002.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat vuonna 2003

  Työtapaturmat
Vähintään 3 päivän
poissaoloon johtaneet
Vähintään 3 päivän
työtapaturmia/
1000 henkeä
Työkuolemat Työkuolemia/
100 000 henkeä
Palkansaajat 94 758 56 268 27,3 43 2,1
Maatalousyrittäjät 6 189 5 520 56,6 5 5,2

Lähde: Työtapaturmat 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marko Ylitalo (09) 1734 3560

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 24.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2003/ttap_2003_2005-05-24_tie_001.html