Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.5.2021

Vuonna 2020 työtaistelut ajoittuivat pääasiallisesti alkuvuoteen

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 108 työtaistelua vuonna 2020. Lukumäärä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin työtaisteluita oli 107. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 19 000 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 176 000. Työtaisteluissa menetetyistä työpäivistä 94 prosenttia ajoittui ensimmäiselle vuosineljännekselle. Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. Vuonna 2020 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 85 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 23.

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2020

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2020

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain alle 200. Poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin käytiin suuret paperiteollisuuden työtaistelut ja lukumäärä nousi 365 työtaisteluun.

Työtaistelujen lukumäärän mediaaniarvo on 107 vuosina 2000-2020. Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä (tässä tapauksessa työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000-2020) on mediaania korkeampi luku ja puolet mediaania alhaisempi luku. Vuonna 2020 käytiin 108 työtaistelua, joka on hyvin lähellä 2000-luvun mediaaniarvoa.

Menetettyjen työpäivien kokonaismäärä oli melko tavanomainen

Vuonna 2020 työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli 19 216 ja menetettyjä työpäiviä 176 184 kappaletta. Työtaisteluihin osallisten määrä oli selvästi pienempi kuin edellisvuonna (161 289) tai 2000-luvulla (72 724) keskimäärin. Myös menetettyjen työpäivien määrä laski edellisvuodesta (378 029) huomattavasti, mutta määrä oli kuitenkin 2000-luvun keskiarvoa (137 725) suurempi.

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2020

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2020

Työtaistelujen ja menetettyjen työpäivien määrä laski koronapandemian puhkeamisen jälkeen

Huomionarvoista on, että työtaisteluista 60 prosenttia ja menetetyistä työpäivistä 94 prosenttia ajoittui ensimmäiselle vuosineljännekselle. Koronapandemian puhkeamisen jälkeen työtaistelujen ja niissä menetettyjen työpäivien määrä romahti ensimmäisen vuosineljänneksen lukemista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä työtaistelujen lukumäärä lähti taas kasvuun ja työtaisteluista 24 prosenttia käytiin vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta menetettyjen työpäivien määrä jäi kuitenkin noin 5 prosenttiin koko vuoden menetetyistä työpäivistä.

Työtaisteluista 49 prosenttia kohdistui teollisuuteen (C) sekä 13 prosenttia tukku- ja vähittäiskaupan (G) toimialalle. Myös työpäivämenetykset olivat suurimmat teollisuuden toimialalla. Teollisuuden toimialan työpäivämenetykset olivat viime vuonna 166 422 (94 %) menetettyä työpäivää. Työtaisteluihin osallisia oli myös eniten teollisuudessa, yhteensä 16 001 (83 %) henkilöä. Teollisuuden suurta osuutta työtaisteluista selittää metsäteollisuuden lakot alkuvuodesta. Työtaisteluista 78 käytiin useamman kuin kahden kunnan alueella ja loput jakautuivat melko tasaisesti eri kuntiin.

Alan työehtosopimus ja työvoiman vähennys olivat useimmiten syynä työtaisteluun

Vuonna 2020 työtaistelujen yleisimmät syyt olivat alan työehtosopimus (51 %) ja työvoiman vähennys tai sen uhka (18 %). Viime vuonna liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja näiden aikana toteutettiin työtaistelutoimenpiteitä. Yleisiä syitä olivat myös tukitoimenpide, työnjohto tai muu syy.

Työtaistelujen syyt vuonna 2020

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Työtaistelujen lukumäärä, %-osuus Osalliset yhteensä, %-osuus Menetetyt työpäivät, %-osuus
Alan työehtosopimus 55 51 70 93
Työvoiman vähennys tai sen uhka 19 18 14 1
Muu syy 14 13 8 3
Tukitoimenpide 12 11 3 2
Työnjohto 6 6 4 0
Työolosuhteet 1 1 1 0
Palkkaus 1 1 0 0
Kaikki yhteensä 108 100 100 100

Työtaisteluista suurin osa, 70 kappaletta eli 65 prosenttia, oli lakkoja ja lakonuhkia. Toiseksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto tai sen uhka, joita oli 30 kappaletta eli 28 prosenttia. Vuonna 2020 oli myös kaksi toteutunutta työnantajapuolen julistamaa työsulkua ja yksi työsulun uhka. Työtaisteluista suurin osa, noin 63 prosenttia, oli laillisia. Menetetyistä työpäivistä 96 prosenttia menetettiin laillisissa työtaisteluissa. Työtaistelun laillisuustieto perustuu suurimmaksi osaksi työnantajan ilmoitukseen.

Uhat lasketaan mukaan työtaistelujen kokonaislukumäärään

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös uhat, joita ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Vuonna 2020 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 85 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 23. Vuonna 2019 uhkien lukumäärä oli selvästi pienempi eli 8 kappaletta. Työtaistelujen uhkia on tilastoitu vuodesta 2012 alkaen.


Lähde: Työtaistelut 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2020/tta_2020_2021-05-12_tie_001_fi.html