Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2006

Transitokuljetusten määrä väheni yhden prosentin tammi-joulukuussa 2005

Joulukuussa 2005 Suomen satamien kautta kuljetettiin transitotavaraa itään (lähinnä Venäjälle) 221 944 tonnia ja länteen 155 345 tonnia. Transitokuljetusten määrä itään lisääntyi 8 prosenttia ja länteen väheni 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen Merenkulkulaitokselta, VR:ltä ja Itäiseltä tullipiiriltä keräämiin tietoihin.

Transitotavaraa kuljetettiin joulukuussa rautateitse 256 332 tonnia ja maanteitse 277 923 tonnia. Rautateiden transitokuljetukset vähenivät 6 prosenttia ja maanteiden transitokuljetukset lisääntyivät 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Pääosa Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta satamien kautta merikuljetuksina. Näin ollen meritransiton määrä on toistaiseksi ollut lähellä transitokuljetusten kokonaismäärää.

Meriliikenteen transito, tonnia kuukaudessa

Transitotilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy ja tilasto julkaistaan nyt viimeisen kerran. Jatkossa tietoja transitoliikenteestä antavat meriliikenteen osalta Merenkulkulaitos, rautatieliikenteen osalta VR sekä tieliikenteen osalta Tulli.

Lähde: Transitoliikenne Suomen kautta, joulukuu 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Laura Aitolehti (09) 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 15.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
joulukuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/2005/12/tran_2005_12_2006-02-15_tie_001.html