Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

2020 2021
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 633 21 609 22 940 24 626 28 709
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 388 14 923 15 936 17 150 19 693
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 547 16 145 17 101 18 220 21 241
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -615 -625 -532 -388 -718
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -931 -964 -1 023 -1 083 -1 260
1.1.4 Övriga skillnader 387 367 390 401 430
1.2 Tjänster totalt 7 245 6 685 7 004 7 476 9 016
1.2.1 Bearbetningstjänster 580 477 499 536 764
1.2.2 Transport 1 278 1 224 1 378 1 477 1 630
1.2.3 Resor 119 61 123 438 565
1.2.4 Byggande 70 61 73 67 47
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 395 387 394 404 430
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 328 214 266 185 305
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 268 1 231 1 138 1 025 1 288
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 916 2 752 2 865 3 067 3 642
1.2.8.1 Forskning och utveckling 727 815 792 812 819
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 812 746 790 824 991
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 377 1 191 1 284 1 431 1 833
1.2.9 Övriga tjänster 291 279 267 277 344

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/04/tpulk_2021_04_2022-03-15_tau_002_sv.html