Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

2020 2021
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 24 411 20 782 23 006 24 914 29 771
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 637 15 150 16 745 18 117 20 615
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 206 15 067 16 361 17 323 20 010
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 431 83 384 793 606
1.2 Tjänster totalt 7 774 5 632 6 261 6 797 9 156
1.2.1 Bearbetningstjänster 507 396 397 356 489
1.2.2 Transport 593 571 662 766 908
1.2.3 Resor 125 82 96 297 451
1.2.4 Byggande 27 15 9 9 10
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 96 100 103 110 107
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 744 638 746 692 826
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 3 929 2 458 2 673 3 145 4 441
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 585 1 255 1 432 1 294 1 766
1.2.8.1 Forskning och utveckling 210 193 194 188 236
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 461 388 425 387 560
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 914 674 813 719 969
1.2.9 Övriga tjänster 168 117 144 129 160

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/04/tpulk_2021_04_2022-03-15_tau_001_sv.html