Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

2020 2021
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
Import Totalt 20 513 21 685 21 633 23 022 24 619
..Europa 15 692 16 845 16 755 17 757 18 851
..EU27 (2020) 12 411 13 450 13 077 14 515 14 638
......Euroområdet 7 913 8 397 8 191 9 281 9 151
........Nederländerna 1 161 1 286 1 236 1 460 1 539
........Tyskland 2 567 2 695 2 655 2 981 2 899
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 498 5 053 4 886 5 234 5 487
........Sverige 2 601 2 940 2 867 3 092 3 383
....Europa utanför EU 3 281 3 395 3 678 3 242 4 213
........Storbritannien 890 930 806 790 830
........Ryssland 1 467 1 439 1 903 1 466 2 065
..Amerika 1 318 1 451 1 413 1 563 1 588
........Förenta Staterna (USA) 1 021 1 105 1 085 1 141 1 211
..Afrika 152 111 157 186 180
..Asien 3 245 3 157 3 200 3 406 3 892
........Kina 1 697 1 680 1 597 1 688 1 958
..Övriga och okänd 107 122 108 110 107
Export Totalt 19 768 24 498 20 870 23 047 24 802
..Europa 13 479 15 193 14 278 15 664 16 864
..EU27 (2020) 10 332 11 759 11 105 11 985 13 168
......Euroområdet 6 642 7 522 7 076 7 590 8 535
........Nederländerna 1 114 1 188 1 222 1 302 1 493
........Tyskland 1 840 2 010 1 863 1 924 2 085
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 3 690 4 237 4 030 4 395 4 634
........Sverige 2 520 2 960 2 772 2 994 3 170
....Europa utanför EU 3 147 3 435 3 173 3 678 3 696
........Storbritannien 884 1 057 878 1 041 1 178
........Ryssland 891 1 039 946 1 145 1 099
..Amerika 2 562 5 179 2 787 2 972 3 700
........Förenta Staterna (USA) 1 805 4 342 2 010 2 021 2 859
..Afrika 425 552 444 584 578
..Asien 2 978 3 254 3 065 3 497 3 321
........Kina 935 1 208 1 104 1 238 1 140
..Övriga och okänd 324 320 297 330 338

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/03/tpulk_2021_03_2021-12-17_tau_003_sv.html