Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2018 2019
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
Import Totalt 22 814 22 784 24 509 23 294 23 988
..Europa 18 074 17 847 19 172 17 866 18 507
..EU28 14 961 14 228 15 712 14 613 15 176
......Euroområdet 9 885 9 264 10 219 9 571 10 200
........Nederländerna 1 427 1 307 1 446 1 234 1 348
........Tyskland 2 836 2 641 2 882 2 590 2 704
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 076 4 964 5 494 5 043 4 976
........Storbritannien 1 011 948 998 996 912
........Sverige 2 833 2 818 3 163 2 906 2 874
....Europa utanför EU 3 113 3 620 3 460 3 253 3 331
........Ryssland 2 110 2 416 2 231 2 217 2 241
..Amerika 1 403 1 503 1 634 1 651 1 840
........Förenta Staterna (USA) 966 1 074 1 110 1 141 1 323
..Afrika 303 239 248 210 161
..Asien 2 977 3 136 3 363 3 194 3 085
........Kina 1 311 1 426 1 510 1 346 1 369
..Övriga och okänd 58 59 92 374 396
Export Totalt 22 687 22 128 23 848 23 307 23 568
..Europa 15 545 14 889 16 396 15 983 15 787
..EU28 12 684 12 081 13 347 13 353 13 167
......Euroområdet 7 834 7 278 8 109 8 511 8 162
........Nederländerna 1 124 1 218 1 409 1 390 1 316
........Tyskland 2 328 1 652 1 821 2 378 2 012
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 851 4 803 5 239 4 842 5 005
........Storbritannien 1 070 1 003 1 189 1 074 1 091
........Sverige 2 870 2 893 3 099 2 962 3 059
....Europa utanför EU 2 861 2 809 3 048 2 631 2 619
........Ryssland 1 325 1 335 1 447 1 028 1 019
..Amerika 2 517 2 652 2 720 2 805 2 938
........Förenta Staterna (USA) 1 871 2 020 2 036 2 192 2 262
..Afrika 542 509 612 535 527
..Asien 3 760 3 775 3 749 3 636 3 907
........Kina 1 090 1 072 1 024 1 112 1 258
..Övriga och okänd 323 302 371 349 410

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/02/tpulk_2019_02_2019-09-20_tau_003_sv.html