Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2017 2018
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
Import Totalt 20 979 22 502 21 829 22 599 22 648
..Europa 16 532 17 449 17 014 17 748 17 706
..EU28 13 542 14 499 13 619 14 603 13 962
......Euroområdet 8 122 8 702 8 391 8 847 8 241
........Nederländerna 1 128 1 214 1 189 1 365 1 215
........Tyskland 2 630 2 938 2 713 2 688 2 586
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 419 5 797 5 228 5 756 5 722
........Storbritannien 940 1 016 936 998 954
........Sverige 2 625 2 876 2 596 2 814 2 814
....Europa utanför EU 2 990 2 949 3 395 3 145 3 744
........Ryssland 1 735 1 847 2 208 2 034 2 465
..Amerika 1 244 1 544 1 299 1 473 1 491
........Förenta Staterna (USA) 795 970 855 986 1 046
..Afrika 178 257 348 349 283
..Asien 2 940 3 139 3 072 2 921 3 062
........Kina 1 350 1 372 1 232 1 259 1 386
..Övriga och okänd 85 114 96 108 106
Export Totalt 21 192 22 874 21 872 22 709 21 908
..Europa 14 325 15 467 14 838 15 362 14 682
..EU28 11 660 12 431 12 189 12 763 12 117
......Euroområdet 6 999 7 277 7 149 7 590 6 985
........Nederländerna 1 203 1 159 1 333 1 202 1 291
........Tyskland 1 895 1 919 1 831 2 431 1 777
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 662 5 153 5 040 5 173 5 132
........Storbritannien 1 036 1 207 1 086 1 091 1 013
........Sverige 2 507 2 783 2 713 2 835 2 821
....Europa utanför EU 2 665 3 036 2 649 2 599 2 566
........Ryssland 1 255 1 241 1 106 1 105 1 153
..Amerika 2 385 2 534 2 360 2 605 2 659
........Förenta Staterna (USA) 1 780 1 914 1 796 1 881 2 022
..Afrika 495 649 766 574 560
..Asien 3 671 3 850 3 497 3 733 3 646
........Kina 965 942 1 030 1 105 1 078
..Övriga och okänd 315 374 411 435 360

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/03/tpulk_2018_03_2018-12-14_tau_003_sv.html