Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 529 20 979 22 502 21 637 22 506
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 583 14 303 15 087 14 834 15 041
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 575 15 378 16 213 16 166 16 383
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -470 -584 -596 -781 -812
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -943 -927 -974 -973 -988
1.1.4 Övriga skillnader 421 437 444 423 457
1.2 Tjänster totalt 6 946 6 676 7 415 6 803 7 465
1.2.1 Bearbetningstjänster 270 314 358 348 328
1.2.2 Transport 1 349 1 356 1 399 1 378 1 491
1.2.3 Resor 1 250 1 378 1 303 1 063 1 382
1.2.4 Byggande och projektleveranser 420 428 505 391 575
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 266 247 251 230 222
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 241 177 278 232 228
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 788 685 858 869 894
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 150 1 897 2 254 2 088 2 135
1.2.8.1 Forskning och utveckling 451 422 462 467 391
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 567 439 601 496 538
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 131 1 037 1 192 1 125 1 206
1.2.9 Övriga tjänster 213 193 208 205 211

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/02/tpulk_2018_02_2018-09-14_tau_002_sv.html