Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 448 21 192 22 874 21 614 22 774
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 136 14 797 15 397 15 073 16 004
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 305 14 526 15 415 15 485 16 359
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -169 271 -18 -412 -355
1.2 Tjänster totalt 6 311 6 395 7 477 6 541 6 770
1.2.1 Bearbetningstjänster 351 371 428 393 404
1.2.2 Transport 941 1 057 910 901 1 029
1.2.3 Resor 630 947 661 721 622
1.2.4 Byggande och projektleveranser 514 538 700 605 735
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 91 85 114 92 95
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 676 679 945 656 700
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 745 1 575 1 854 1 695 1 628
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 180 1 020 1 709 1 328 1 381
1.2.8.1 Forskning och utveckling 135 107 517 164 174
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 387 349 449 464 498
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 657 564 743 700 709
1.2.9 Övriga tjänster 183 123 155 151 175

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/02/tpulk_2018_02_2018-09-14_tau_001_sv.html