Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2017 2018
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Import Totalt 20 636 21 457 20 719 22 414 21 893
..Europa 15 834 16 983 16 307 17 382 17 050
..EU28 12 841 14 026 13 309 14 402 13 615
......Euroområdet 7 849 8 688 7 954 8 604 8 315
........Nederländerna 1 227 1 180 1 128 1 251 1 208
........Tyskland 2 548 2 598 2 494 2 800 2 688
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 992 5 338 5 355 5 799 5 300
........Storbritannien 904 969 926 1 000 918
........Sverige 2 558 2 603 2 663 2 917 2 677
....Europa utanför EU 2 993 2 957 2 998 2 980 3 435
........Ryssland 1 932 1 836 1 707 1 846 2 212
..Amerika 1 529 1 438 1 269 1 599 1 366
........Förenta Staterna (USA) 1 021 970 818 1 004 873
..Afrika 206 173 166 237 318
..Asien 2 965 2 758 2 885 3 072 3 047
........Kina 1 220 1 195 1 316 1 319 1 210
..Övriga och okänd 102 105 93 124 112
Export Totalt 20 933 21 500 20 990 22 830 21 827
..Europa 14 259 14 720 14 180 15 472 14 813
..EU28 11 793 12 192 11 486 12 397 12 363
......Euroområdet 7 034 7 405 6 888 7 291 7 275
........Nederländerna 1 342 1 233 1 260 1 211 1 293
........Tyskland 1 657 2 127 1 794 1 909 1 990
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 759 4 787 4 598 5 107 5 088
........Storbritannien 1 019 1 022 1 043 1 201 1 094
........Sverige 2 528 2 621 2 424 2 706 2 730
....Europa utanför EU 2 467 2 528 2 694 3 075 2 450
........Ryssland 1 033 1 120 1 263 1 268 1 081
..Amerika 2 518 2 659 2 353 2 466 2 389
........Förenta Staterna (USA) 1 810 1 972 1 736 1 846 1 791
..Afrika 425 428 513 676 770
..Asien 3 451 3 412 3 635 3 847 3 487
........Kina 1 132 1 090 990 1 038 1 019
..Övriga och okänd 280 282 310 369 368

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/01/tpulk_2018_01_2018-06-15_tau_003_sv.html