Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2015 2016
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 18 794 20 044 17 869 19 331 18 284
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 237 13 937 12 283 13 987 13 009
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 047 13 689 12 156 13 632 12 397
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 190 249 127 354 612
1.2 Tjänster totalt 5 557 6 106 5 586 5 344 5 275
1.2.1 Produktionstjänster 365 395 349 308 290
1.2.2 Transport 743 620 602 707 694
1.2.3 Turism 758 482 613 522 772
1.2.4 Byggande och projektleveranser 480 610 326 377 336
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 109 112 117 112 118
1.2.6 Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans 482 702 559 550 657
1.2.7 Telekommunikations- datateknik- och informationstjänster 1 567 1 888 1 803 1 592 1 316
1.2.8 Övriga affärstjänster 978 1 206 1 154 1 118 1 022
1.2.8.1 Forsknings- och utvecklingstjänster 105 130 111 134 102
1.2.8.2 Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster 241 309 343 352 303
1.2.8.3 Tekniska handelsrelaterade och övriga affärstjänster 632 767 701 632 617
1.2.9 Övriga tjänster 75 91 62 57 71

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_tau_001_sv.html