Suomen virallinen tilasto

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä tavaravienti kasvoi ohi pandemiaa edeltäneestä tasosta, mutta palveluvienti ei
17.12.2021
Kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä ulkomaankauppa jatkoi kasvuaan. Yhteenlaskettu tavara- ja palveluvienti kasvoi jopa 5,0 miljardin euron verran suhteessa vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen, kun taas tavara- ja palvelutuonti kasvoi 4,1 miljardin euron verran. Nykyisten tietojen valossa kasvu oli jopa korkeampi kuluneella neljänneksellä kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin vienti ja tuonti kasvoivat vastaavasti 3,4 miljardin ja 3,5 miljardin euron verran. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vienti oli toipunut jopa siinä määrin, että tavara- ja palveluviennin yhteenlaskettu arvo oli 1,6 miljardia euroa korkeampi kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.

Kuvaus: Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tavaratuonti tilastoidaan jatkossa alkuperämaan mukaisena
15.3.2018
Aiemmin tavaratuonti on tilastoitu lähetysmaan mukaisesti, mutta jatkossa se tilastoidaan alkuperämaan mukaisena.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/