Suomen virallinen tilasto

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vienti loppuvuoden toipumisesta huolimatta vuotta 2019 alemmalla tasolla
15.3.2021
Vienti oli vuoden 2020 aikana jatkuvasti edellisvuotta alemmalla tasolla eikä vuoden viimeinen neljännes ollut tässä asiassa poikkeus. Kuitenkin vuoden 2020 edellisistä neljänneksistä poiketen tavaroiden ja palveluiden vienti koheni kuluneella neljänneksellä. Viennin taso on tosin ollut aiempinakin vuosina korkeimmillaan juuri kunkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta palveluviennin kasvaminen jopa palvelutuontia korkeammalle tasolle kuluneella neljänneksellä on sen sijaan poikkeuksellista. Myös tuonnissa oli jonkin verran kasvua vuoden 2020 aiempiin neljänneksiin nähden, mutta se oli viennin kasvua matalampaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.

Kuvaus: Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tavaratuonti tilastoidaan jatkossa alkuperämaan mukaisena
15.3.2018
Aiemmin tavaratuonti on tilastoitu lähetysmaan mukaisesti, mutta jatkossa se tilastoidaan alkuperämaan mukaisena.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/