Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, maj

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

2021
mars
Offentliggöranden