Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2022

I vägtrafikolyckor dog 223 personer år 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2020 inträffade 3 608 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 223 personer och 4 411 skadades. Nio procent av de skadade, dvs. 408 personer, skadades allvarligt 1) . År 2020 var antalet dödsfall 12 fler och antalet skadade 602 färre än år 2019. Av dem som dog var 77 procent män och av dem som skadades 59 procent.

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2020

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2020

1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister.

Källa: Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/ton_2020_2022-01-20_tie_001_sv.html