Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi, eikä TOL 2002 mukaisia tietoja enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot. Tilaston perusvuosi vaihtuu toimialauudistuksen yhteydessä, uusi perusvuosi on 2005.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden toimialoihin

Uuden toimialaluokituksen myötä teollisuuden pääluokkia on aiemman kolmen sijasta neljä.

TOL 2002 -luokituksen pääluokat ovat

  • C Kaivostoiminta ja louhinta
  • D Teollisuus
  • E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

TOL 2008 -luokituksen pääluokat ovat

  • B Kaivostoiminta ja louhinta
  • C Teollisuus
  • D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
  • E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

Merkittävin muutos pääluokkiin on kokonaan uusi toimiala E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, jolla ei ole vastiketta vanhassa toimialaluokituksessa. Uuteen luokkaan siirtyy toimintoja paitsi teollisuudesta myös TOL 2002:n mukaisilta palvelualoilta ja rakentamisesta. Muut pääluokat vastaavat kattavuudeltaan lähes tulkoon vanhoja pääluokkia, mutta tarkemmilla tasoilla on eri toimintojen ryhmittelyä osin muutettu. Joitakin toimintoja on myös siirtynyt teollisuudesta palveluihin (mm. kustannustoiminta ja eräiden kulutustavaroiden korjaus).

Lisätietoa toimialauudistuksen vaikutuksesta Teollisuuden liikevaihtokuvaajaan

Teollisuuden liikevaihtokuvaajan TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset julkaisutasot on esitelty tilaston kotisivulla. Kaikista uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.

Toimialauudistuksen vaikututusta teollisuuden toimialoihin on pohdittu myös Teollisuuden toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2008-09-26_uut_001.html