Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, augusti

Publicerad: 13.8.2021

Omsättningen inom industrin ökade med 10,4 procent i juni

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 10,4 procent i juni från året innan. Omsättningen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Utvecklingen påverkades för sin del av den exceptionella situationen året innan till följd av coronaviruset. Av huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen kraftigast inom skogsindustrin, med 30,8 procent från året innan. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade i juni med 0,4 procent jämfört med maj.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med en och en halv månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Särskilt betydande kan revideringen vara på de mer detaljerade näringsgrensnivåerna för exportomsättningen och den inhemska omsättningen.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Lauri Pullinen 029 551 3043, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/06/tlv_2021_06_2021-08-13_tie_001_sv.html