Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, augusti

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-03/2021 03/2021
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och -8,4 -8,1 -4,8 3,9 5,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/03/tlv_2021_03_2021-04-30_tau_001_sv.html