Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.2.2021

Teollisuuden liikevaihto väheni joulukuussa 7,7 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista voimakkaimmin väheni kemianteollisuuden liikevaihto, joka oli 11,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-joulukuussa työpäiväkorjattu liikevaihto väheni 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto väheni joulukuussa 2,1 prosenttia marraskuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Kemianteollisuuden jälkeen voimakkaimmin joulukuussa väheni metsäteollisuuden liikevaihto, 8,9 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden liikevaihto väheni 7,1 prosenttia ja elintarviketeollisuuden liikevaihto 7,0 prosenttia. Eniten kasvoi kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto, 12,0 prosenttia vuodentakaisesta. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden liikevaihto oli 2,4 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon liikevaihto 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia.     

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2020, % (TOL 2008)

Kemianteollisuuden vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto vähenivät eniten marraskuussa

Vientiliikevaihto väheni marraskuussa eniten kemianteollisuudessa ja oli 16,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden vientiliikevaihto väheni 7,3 prosenttia ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden vientiliikevaihto 4,3 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi voimakkaimmin kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 25,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvua oli myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 19,9 prosenttia, ja metalliteollisuudessa, 13,3 prosenttia vuodentakaisesta. Lisäksi elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto kasvoi hieman.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, marraskuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, marraskuu 2020, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto väheni marraskuussa voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 16,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaan liikevaihto väheni myös elintarviketeollisuudessa, 5,8 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 3,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvua kotimaan liikevaihdossa oli tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 9,0 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 8,6 prosenttia. Metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – marras-joulukuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – marras-joulukuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Liikevaihdon osalta uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto julkaistaan vielä toistaiseksi kahden ja puolen kuukauden viiveellä.

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2021 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen .  


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/12/tlv_2020_12_2021-02-15_tie_001_fi.html