Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden eri toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2020-12-15)
B Kaivostoiminta ja louhinta 05/2020 35,5 35,4 -0,1
06/2020 32,0 34,4 2,4
07/2020 -6,0 -6,7 -0,7
08/2020 -3,3 -5,6 -2,3
09/2020 -4,9 -5,4 -0,5
C Teollisuus 05/2020 -9,1 -9,6 -0,5
06/2020 -9,3 -8,0 1,3
07/2020 -9,2 -8,8 0,4
08/2020 -6,6 -6,1 0,5
09/2020 -9,5 -8,9 0,6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 05/2020 -11,6 -12,1 -0,5
06/2020 -4,6 -4,1 0,5
07/2020 -16,7 -16,0 0,7
08/2020 -3,2 -4,2 -1,0
09/2020 -4,8 -5,7 -0,9
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 05/2020 -2,6 -4,3 -1,7
06/2020 -6,5 -6,4 0,1
07/2020 -2,0 0,2 2,2
08/2020 -2,8 -4,0 -1,2
09/2020 1,5 2,8 1,3
10-11 Elintarviketeollisuus 05/2020 -4,2 -7,0 -2,8
06/2020 -1,8 0,1 1,9
07/2020 -0,1 -0,6 -0,5
08/2020 0,3 0,7 0,4
09/2020 -0,5 -0,2 0,3
13-15 Tekstiiliteollisuus 05/2020 -15,0 -14,4 0,6
06/2020 -10,7 -10,3 0,4
07/2020 -2,9 -2,9 0,0
08/2020 -1,1 1,5 2,6
09/2020 7,0 10,8 3,8
16-17 Metsäteollisuus 05/2020 -15,6 -15,7 -0,1
06/2020 -19,5 -19,2 0,3
07/2020 -19,2 -16,2 3,0
08/2020 -20,4 -17,3 3,1
09/2020 -13,4 -9,8 3,6
19-22 Kemianteollisuus 05/2020 -31,4 -31,5 -0,1
06/2020 -23,9 -24,7 -0,8
07/2020 -12,4 -12,5 -0,1
08/2020 -16,5 -17,0 -0,5
09/2020 -21,3 -23,8 -2,5
24-30 Metalliteollisuus 05/2020 3,4 3,2 -0,2
06/2020 0,6 3,1 2,5
07/2020 -6,7 -7,2 -0,5
08/2020 2,2 1,9 -0,3
09/2020 -5,2 -4,5 0,7
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 05/2020 30,3 38,6 8,3
06/2020 -2,3 6,9 9,2
07/2020 -14,8 -14,1 0,7
08/2020 13,8 14,4 0,6
09/2020 -4,9 -3,9 1,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 05/2020 -1,6 -1,8 -0,2
06/2020 -5,5 -4,0 1,5
07/2020 -8,9 -8,1 0,8
08/2020 -5,0 -4,2 0,8
09/2020 -7,8 -6,7 1,1
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja mu 05/2020 -8,9 -9,4 -0,5
06/2020 -7,7 -6,5 1,2
07/2020 -10,3 -9,9 0,4
08/2020 -5,2 -4,8 0,4
09/2020 -10,2 -9,8 0,4
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
2018 -0,5 0,5
C Teollisuus 2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
2018 0,0 0,3
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
2018 -0,2 0,4
10-11 Elintarviketeollisuus 2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
2018 -0,2 0,3
13-15 Tekstiiliteollisuus 2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,2
16-17 Metsäteollisuus 2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
2018 0,4 0,6
19-22 Kemianteollisuus 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
2018 -0,2 0,2
24-30 Metalliteollisuus 2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
2018 -0,4 0,5
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
2018 -1,3 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
2018 -0,2 0,4
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, lokakuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. lokakuu 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/10/tlv_2020_10_2020-12-15_rev_001_fi.html