Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 01-07/2020 07/2020
B Utvinning av mineral 9,0 -2,0 1,8 18,9 9,0 -6,0
C Tillverkning 0,6 1,7 -6,4 -9,8 -7,4 -9,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -0,2 -9,4 -10,7 -10,8 -12,5 -16,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,1 -0,1 4,3 -4,3 0,1 -2,0
10-11 Livsmedelsindustri 2,6 2,9 -1,8 -2,3 -1,3 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 3,9 -2,7 -6,3 -8,9 -7,1 -2,9
16-17 Skogsindustri -7,2 -11,1 -20,1 -18,1 -17,9 -19,2
19-22 Kemisk industri -3,1 -2,6 -14,2 -23,7 -17,5 -12,4
24-30 Metallindustri 5,2 11,5 1,3 -2,0 0,6 -6,7
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 24,2 0,0 0,4 -0,2 -14,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 1,9 4,8 -3,1 -6,1 -3,8 -8,9
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 0,7 0,8 -7,1 -9,5 -7,6 -10,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/07/tlv_2020_07_2020-09-15_tau_001_sv.html