Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2019-06-14)
B Kaivostoiminta ja louhinta 11/2018 6,8 4,6 -2,2
12/2018 0,6 -4,3 -4,9
01/2019 7,0 5,7 -1,3
02/2019 1,8 -0,4 -2,2
03/2019 4,4 -0,3 -4,7
C Teollisuus 11/2018 4,9 5,3 0,4
12/2018 0,6 1,4 0,8
01/2019 3,8 3,3 -0,5
02/2019 5,5 5,9 0,4
03/2019 4,1 4,4 0,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 11/2018 13,1 13,1 0,0
12/2018 21,3 21,6 0,3
01/2019 20,2 22,3 2,1
02/2019 5,0 4,0 -1,0
03/2019 -4,0 -6,1 -2,1
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 11/2018 6,2 7,7 1,5
12/2018 0,7 -1,6 -2,3
01/2019 1,7 2,4 0,7
02/2019 0,6 -1,5 -2,1
03/2019 0,9 1,7 0,8
10-11 Elintarviketeollisuus 11/2018 1,5 1,3 -0,2
12/2018 0,6 -0,3 -0,9
01/2019 2,2 2,3 0,1
02/2019 0,9 0,7 -0,2
03/2019 -3,8 -4,6 -0,8
13-15 Tekstiiliteollisuus 11/2018 -2,4 -2,1 0,3
12/2018 -2,8 -4,6 -1,8
01/2019 1,6 3,6 2,0
02/2019 -4,5 -4,4 0,1
03/2019 1,2 1,4 0,2
16-17 Metsäteollisuus 11/2018 4,2 4,6 0,4
12/2018 5,2 5,7 0,5
01/2019 2,8 3,4 0,6
02/2019 8,1 8,0 -0,1
03/2019 6,1 5,9 -0,2
19-22 Kemianteollisuus 11/2018 17,6 17,4 -0,2
12/2018 -1,4 -1,6 -0,2
01/2019 1,5 1,3 -0,2
02/2019 4,7 4,6 -0,1
03/2019 13,1 13,4 0,3
24-30 Metalliteollisuus 11/2018 1,7 2,1 0,4
12/2018 -0,2 1,3 1,5
01/2019 5,7 4,6 -1,1
02/2019 5,8 6,5 0,7
03/2019 1,4 2,0 0,6
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 11/2018 -6,8 -5,7 1,1
12/2018 -0,7 -0,8 -0,1
01/2019 14,1 13,8 -0,3
02/2019 14,4 14,2 -0,2
03/2019 0,3 0,5 0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 11/2018 4,3 4,8 0,5
12/2018 1,8 2,9 1,1
01/2019 4,4 3,6 -0,8
02/2019 5,9 6,2 0,3
03/2019 4,2 4,7 0,5
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja mu 11/2018 6,1 6,1 0,0
12/2018 3,2 3,7 0,5
01/2019 6,2 5,7 -0,5
02/2019 5,3 5,5 0,2
03/2019 3,1 3,1 0,0
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
C Teollisuus 2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
10-11 Elintarviketeollisuus 2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
13-15 Tekstiiliteollisuus 2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
16-17 Metsäteollisuus 2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
19-22 Kemianteollisuus 2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
24-30 Metalliteollisuus 2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
1) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.
2) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, huhtikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. huhtikuu 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/04/tlv_2019_04_2019-06-14_rev_001_fi.html