Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 03/2019
B Utvinning av mineral 14,7 5,7 0,8 3,7 1,2
C Tillverkning 5,3 7,6 5,2 5,4 6,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 5,7 14,8 15,4 7,1 -4,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,5 5,8 4,0 0,7 0,9
10-11 Livsmedelsindustri -0,2 1,3 2,1 0,5 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -1,5 -2,6 -0,4 0,4 1,2
16-17 Skogsindustri 6,4 7,7 6,9 5,9 6,0
19-22 Kemisk industri 6,8 16,5 10,0 6,6 13,1
24-30 Metallindustri 3,8 6,0 5,3 4,1 1,4
26-27 El- och elektronikindustri -1,2 9,3 3,2 8,3 0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 3,7 6,8 6,6 4,7 4,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 5,4 8,4 7,4 4,9 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/03/tlv_2019_03_2019-05-15_tau_001_sv.html