Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2016 09-11/2016 12/16-02/17 03-05/2017 01-05/2017 05/2017
B Utvinning av mineral 10,0 21,4 23,8 27,1 22,9 32,0
C Tillverkning 0,4 3,9 7,4 8,3 9,6 10,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -2,9 2,1 0,8 6,7 2,1 11,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,2 2,7 6,8 6,4 7,9 7,3
10-11 Livsmedelsindustri -1,0 -1,4 -0,8 1,5 1,1 3,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,0 5,5 -0,1 4,3 1,1 8,5
16-17 Skogsindustri 3,3 5,6 3,8 5,6 5,2 10,6
19-22 Kemisk industri -1,6 5,6 19,3 13,7 17,3 12,7
24-30 Metallindustri -0,2 4,0 7,0 9,9 11,6 11,8
26-27 El- och elektronikindustri 2,7 0,8 3,6 5,6 9,5 6,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,6 4,7 5,5 9,4 9,9 13,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/05/tlv_2017_05_2017-08-15_tau_001_sv.html