Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 12/16-02/17 02/2017
B Utvinning av mineral 0,3 10,0 21,3 23,9 22,5
C Tillverkning -0,5 0,3 3,8 7,5 5,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -5,0 -2,9 2,1 1,0 1,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,3 -0,2 2,4 7,3 2,9
10-11 Livsmedelsindustri -0,4 -0,9 -1,4 -0,6 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,6 -2,1 5,2 -0,2 -10,5
16-17 Skogsindustri 1,7 3,3 5,6 3,9 -3,2
19-22 Kemisk industri -2,9 -1,6 5,6 19,3 23,3
24-30 Metallindustri -1,7 -0,2 3,8 7,2 6,0
26-27 El- och elektronikindustri 0,2 2,7 0,8 3,6 9,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -1,3 0,5 4,6 5,6 3,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/02/tlv_2017_02_2017-05-15_tau_001_sv.html