Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-12/2015 12/2015
B Utvinning av mineral 0,0 -7,3 -5,5 -9,7 -5,7 -1,7
C Tillverkning -3,0 -4,9 -5,3 -3,5 -4,2 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -4,0 -4,2 -4,3 -6,9 -4,9 -6,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,3 4,6 -0,3 -2,1 0,4 -0,7
10-11 Livsmedelsindustri -1,7 -7,0 -3,5 -0,6 -3,2 0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,3 -1,0 -7,7 0,6 -2,0 13,8
16-17 Skogsindustri -0,1 1,5 2,1 2,7 1,5 7,7
19-22 Kemisk industri -12,9 -23,4 -14,1 -14,0 -16,3 -12,1
24-30 Metallindustri -0,5 1,0 -6,2 -3,6 -2,4 1,8
26-27 El- och elektronikindustri -7,7 -8,5 -17,9 -6,4 -10,1 3,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,3 1,4 -3,6 -1,5 -0,9 3,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/12/tlv_2015_12_2016-03-15_tau_001_sv.html